Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach programu Wspomaganych społeczności mieszkaniowych ( WSM)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualna Koło w Świdnicy zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 1/2023 na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach programu Wspomaganych społeczności mieszkaniowych ( WSM) na działce nr ewidencyjny 1072 położonej przy ul. M.K. Słobódzkiego 28 w Świdnicy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem swojej oferty bardzo prosimy o ich przedłożenie zgodnie z podanym w zapytaniu ofertowym terminie.