Nasza codzienność… Niby inna ? Za to pełna radości, uczuć i uśmiechu.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia.

Nasza Misja

Misją OREW jest dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości oraz pomoc i wsparcie jego rodzinie.
46965345-rainbow-and-clouds-

Rehabilitacja

Fizjoterapia wychowanków prowadzona jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, dla której praca jest nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją.

Rewalidacja

Pracujemy w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne tworzone dla każdego wychowanka. Okresowo dokonujemy ewaluacji tych programów i uaktualniamy je dostosowując do poziomu funkcjonowania dziecka.

Terapia

Dzieci objęte są szeroko rozwiniętą opieką, tak aby stworzyć warunki optymalnego rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego, skierowanego na dążenie do samodzielności i niezależności, ku aktywnemu, normalnemu życiu wśród ludzi, tak aby każda osoba niepełnosprawna traktowana była na równi z innymi ludźmi.

Odtwórz wideo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy

WESPRZYJ NAS W DZIAŁANIU

Stowarzyszenie  obejmuje opieką terapeutyczną i rehabilitacyjną  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężeniami.

Wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne jest całkowicie BEZPŁATNE !

Aby to było możliwe Stowarzyszenie potrzebuje stałego wsparcia organów samorządowych, instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Chcemy pomagać jeszcze większej ilości potrzebujących niepełnosprawnych.

Dziękujemy za każdy gest życzliwości.

Kontakt

Ul. Słobódzkiego 28
58-105 Świdnica

797-975-233

swidnica.orew@gmail.com

KRS 0000350036

Konto Bankowe PKO BP S.A. O/Świdnica

35 1020 5138 0000 9902 0008 4764