logoZARZĄD KOŁA PSOUU W ŚWIDNICY

Posiada osobowość prawną

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego
Prężnie działający rodzice stanowiący Zarząd Koła

     1.       Przewodnicząca – Ewa Kowalska

 

     2.       Vice-przewodnicząca – Elżbieta Osiurak

 

     3.       Sekretarz – Elżbieta Masłowska

 

     4.       Skarbnik – Krystyna Pilarczyk

 

     5.       Członek ds. OREW – Józefa Schneider

 

     6.       Członek ds. ŚDS – Maria Sas

 

     7.       Członek ds. WTZ – Lila Kowalczyk

 

     8.       Członek ds.  kulturalno-sportowych – Elżbieta Łuksin


KONTAKT
Ul. M. K. Słobódzkiego 28
58-105 Świdnica
e-mail:
zk.swidnica@psouu.org.pl
tel./fax (074) 852 10 39
 (074) 854 75 02


Działalność statutowa PSOUU Koło w Świdnicy

I Kieruje i nadzoruje nad utworzonymi placówkami:


- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Świdnicy (od 1992r.)

- Warsztatami terapii Zajęciowej (od 1999r.) 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy (od 2004r.)


II. Koło Zajmuje się:


- organizacją spotkań okolicznościowych i integracyjnych imprez,
kulturalno-sportowych oraz turnusów rehabilitacyjnych,


III.


- Współpracuje z samorządami oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych 
- Popularyzuje twórczości osób z niepełnosprawnością


IV.


- współpracuje z mediami


NASZA MISJA


- dbanie o godność ludzi, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób
z upośledzeniem umysłowym

- wsparcie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia
dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne
życie i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym


CELE


Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu
uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.