Tło

Misja ośrodka

Misją Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy  jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia  niepełnosprawnego intelektualnie oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości.

 • Realizujemy założone cele :
 • Rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia, bez lęków i napięć, z gotowością do kontaktów i działania)
 • Poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu
 • Poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego
 • rozwój samoakceptacji ,poczucia własnej wartości ,poczucia pewności siebie;
 • wsparcie w rozpoznaniu , rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych , psychicznych i społecznych dziecka;
Tło

Cele OREW:

 • Wczesna Interwencja
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze
 • Kształcenie Specjalne-Realizacja Obowiązku Szkolnego
 • Wychowanie Przedszkolne

Ogłoszenie

Ogłoszenie