Tło

Wczesna Interwencja

Wczesna interwencja w ramach NFZ

Wczesna interwencja to szereg wielospecjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny.  Ma na celu jak najszybsze wykrycie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Podjęcie wczesnego wspomagania winna poprzedzać właściwie przeprowadzona diagnoza, która pozwala na dobranie oddziaływań leczniczo-terapeutycznych do potrzeb dziecka.

Do istotnych cech wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju zaliczyć należy: jak najwcześniejsze rozpoczęcie oddziaływań,

  • ich ciągłość – udzielanie potrzebnej pomocy dziecku i rodzinie przez ten sam zespół specjalistów do 7. roku życia lub do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
  • skoordynowanie i kompleksowość,
  • wielodyscyplinarność – udzielanie pomocy dziecku i jego rodzinie przez zespół specjalistów,
    w skład którego wchodzą (w zależności od potrzeb) lekarze różnych specjalności, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i inni terapeuci, psycholog, pedagog, pracownik socjalny.
Tło

Pierwsze dwanaście miesięcy to najistotniejszy okres w życiu człowieka. Czas ten wpływa na dalsze etapy rozwoju jednostki ludzkiej.

Rozwój dziecka to proces ciągły – codziennie twoje dziecko nabywa nowe umiejętności rozwojowe, które są wynikiem nauki i ćwiczeń, ale też odzwierciedleniem dojrzewania układu nerwowego. Choć rozwój dziecka w poszczególnych latach życia nie jest już tak dynamiczny i spektakularny jak za czasów niemowlęcych, w tym czasie na pewno mają miejsce spektakularne i przełomowe momenty.  

W ciągu pierwszych 2 lat życia
w mózgu dziecka w każdej sekundzie tworzą się dwa miliony nowych połączeń. Szczególnie intensywny rozwój mózgu zachodzący w czasie pierwszych 3 lat życia wpływa na całe przyszłe życia dziecka.
 

Tło

Wczesna interwencja daje dziecku szanse na maksymalne wykorzystanie możliwości, rodzicom zaś daje szanse na efektywne radzenie sobie z trudnościami związanymi
z zagrożonym  rozwojem dziecka. Jeśli chodzi o udzielanie pomocy rodzicom w terapii dziecka, to mogą korzystać oni
z różnych form wsparcia, np. uczestniczyć w zajęciach dziecka
z terapeutami oraz w konsultacjach.

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Skierowanie od lekarza na oddział dzienny

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej-

Pozostałe dokumenty

Pozostałe dokumenty rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w placówce. Pracownik pomaga w wypełnieniu dokumentacji.