FAQ

Najczęściej zadawane pytania :

Nie. Rodzic nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem jego dziecka do Ośrodka. Każde zajęcia (w tym opieka medyczna, rehabilitacja i zajęcia ze specjalistami) są dostępne dla każdego naszego wychowanka bezpłatnie.

Jedyny koszt to coroczne ubezpieczenie dziecka pokrywane we wrześniu.

 

Należy odebrać wniosek w Ośrodku i dołączyć do niego następujące dokumenty:

  1. w przypadku dziecka, które w OREW uczęszczać ma na zajęcia edukacyjno – terapeutyczne należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w którego treści zawarta będzie informacja, że orzeczenie wydane jest z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz ze współwystępującym sprzężeniem z inną jednostką chorobową,
  2. W przypadku dziecka, które korzystać w OREW ma z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wydane z uwagi na zdiagnozowaną głęboką niepełnosprawność intelektualną,
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  4. Skierowanie od lekarza do poradni rehabilitacyjnej.

Wszelkie wątpliwości wyjaśnić można poprzez kontakt telefoniczny. mailowy lub, do czego szczególnie zachęcamy, osobisty w Ośrodku.

Obok zajęć grupowych (edukacyjnych bądź rewalidacyjnych),każdy wychowanek naszego Ośrodka otrzymuje pakiet zajęć ze specjalistami. Szczegółowy ich opis znajduje się w zakładce TERAPIA, do zapoznania się z którą serdecznie zachęcamy.
Oczywiście każdy nasz wychowanek korzysta z fizjoterapii, a jej bogatą ofertę poznać można w zakładce REHABILITACJA

Tak. Pracujemy cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych. Czas tzw. między Świętami, ferie zimowe, czy wakacje to dla nas czas, który możemy poświęcić na sprawowanie opieki nad naszymi wychowankami. W tym czasie zajęcia przybierają charakter zajęć świetlicowych.
Jesteśmy placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które utworzone i prowadzone jest przede wszystkim przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki temu kierunek naszej pracy nie jest jednotorowy – misją naszą jest pomóc dziecku, ale i jego rodzinie również.

 
 

To ważne żeby już dziś pomyśleć o przyszłości dziecka.
Dzieci korzystające w OREW z zajęć edukacyjno – terapeutycznych ukończą je w wieku 20 lat. Natomiast dzieci korzystające z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w wieku lat 25.
Jednak to nie koniec tego co możemy zaoferować naszym wychowankom.
Świdnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które jest organem nas prowadzącym oferuje kompleksową opiekę i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin. Odbywa się to w rozumieniu nieprzerwanego oddziaływania na ich rozwój, począwszy od edukacji (OREW), poprzez przygotowanie do aktywności zawodowej (Warsztaty Terapii Zajęciowej)  Realizujemy również Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” jako kontynuację wsparcia i terapii dla absolwentów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Program kierowany jest dla osób, które ukończyły 25 lat i jest finansowany ze środków PFRON, jak również możliwe jest dalsze oddziaływanie na rozwój po przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Jeśli mają Państwo więcej pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status