Wczesna interwencja

Wczesna interwencja w ramach NFZ

Wczesna interwencja to szereg wielospecjalistycznych oddziaływań diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutycznych, podjętych w stosunku do dziecka i jego rodziny.  Ma na celu jak najszybsze wykrycie trudności rozwojowych i minimalizowanie ich tak, aby dziecko uzyskało możliwie najlepszy dla niego rozwój w sferze ruchowej, intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Podjęcie wczesnego wspomagania winna poprzedzać właściwie przeprowadzona diagnoza, która pozwala na dobranie oddziaływań leczniczo-terapeutycznych do potrzeb dziecka.

Do istotnych cech wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju zaliczyć należy: jak najwcześniejsze rozpoczęcie oddziaływań,

  • ich ciągłość – udzielanie potrzebnej pomocy dziecku i rodzinie przez ten sam zespół specjalistów do 7. roku życia lub do momentu rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
  • skoordynowanie i kompleksowość,
  • wielodyscyplinarność – udzielanie pomocy dziecku i jego rodzinie przez zespół specjalistów,
    w skład którego wchodzą (w zależności od potrzeb) lekarze różnych specjalności, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i inni terapeuci, psycholog, pedagog, pracownik socjalny.

  Pierwsze dwanaście miesięcy to najistotniejszy okres w życiu człowieka. Czas ten wpływa na dalsze etapy rozwoju jednostki ludzkiej. Rozwój dziecka to proces ciągły – codziennie twoje dziecko nabywa nowe umiejętności rozwojowe, które są wynikiem nauki i ćwiczeń, ale też odzwierciedleniem dojrzewania układu nerwowego. Choć rozwój dziecka w poszczególnych latach życia nie jest już tak dynamiczny i spektakularny jak za czasów niemowlęcych, w tym czasie na pewno mają miejsce spektakularne i przełomowe momenty.  W ciągu pierwszych 2 lat życia
w mózgu dziecka w każdej sekundzie tworzą się dwa miliony nowych połączeń. Szczególnie intensywny rozwój mózgu zachodzący w czasie pierwszych 3 lat życia wpływa na całe przyszłe życia dziecka.
 

Wczesna interwencja daje dziecku szanse na maksymalne wykorzystanie możliwości, rodzicom zaś daje szanse na efektywne radzenie sobie z trudnościami związanymi
z zagrożonym  rozwojem dziecka. Jeśli chodzi o udzielanie pomocy rodzicom w terapii dziecka, to mogą korzystać oni
z różnych form wsparcia, np. uczestniczyć w zajęciach dziecka
z terapeutami oraz w konsultacjach.

Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Skierowanie od lekarza na oddział dzienny

Skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej-

Pozostałe dokumenty

Pozostałe dokumenty rodzice/prawni opiekunowie wypełniają w placówce. Pracownik pomaga w wypełnieniu dokumentacji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status