Dogoterapia

Dogoterapia

Dogoterapia to metoda wspomagająca rehabilitację i edukację zarówno dzieci, jak i dorosłych, wzmacnia efektywność pracy pedagogów, psychologów i rehabilitantów.Technika ta wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, czyli w sferze: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej.

Pies akceptuje niezgrabne ruchy i zbyt gwałtowne reakcje osoby niepełnosprawnej. Całkowicie poddaje się aktywności osoby niepełnosprawnej. Pozwala odczuwać zadowolenie i satysfakcję z podejmowanych działań, daje poczucie sukcesu, mobilizuje do działania, wzbudza motywację. Kontakt ze zwierzęciem sprawia, że osoba niepełnosprawna stara się wykonywać ćwiczenia bez pomocy i wsparcia. Dzięki temu osiąga samodzielność.

Pies merda ogonem na nasz widok, pozwala się pogłaskać, poliże po ręce. Po prostu jest. Wierny i oddany. Często bliski kontakt z psem okazuje się najlepszą terapią.