Oferta terapeutyczna

Specjalista neurologopeda – 
mgr.Dagmara Piątkowska 

Specjalista psycholog- 
mgr.Natalia Bryg oraz  mgr. Anna Gniewek 

Specjaliści fizjoterapeuci i rehabilitanci – mgr. Przemysław Gryzło, mgr. Łukasz Zalas, mgr. Maciej Urlik,
mgr.Joanna Gruszczyńska 

Specjalista SI – mgr. Joanna Gruszczyńska 

Specjaliści – mgr. Anna Czernicka, mgr. Klaudia Misiułajtys, mgr. Natalia Bryg, mgr. Dagmara Piątkowska, mgr. Maciej Urlik, mgr. Łukasz Zalas, mgr. Anna Gniewek 

Specjalista – mgr. Łukasz Zalas 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON 

Projekt dofinansowany ze środków PFRON 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status