Projekt "Rehabilitcja 25+" dla kogo ?

Dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności np. warsztatach terapii zajęciowej.

PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. PFRON tworzy własne programy pomocowe. Obecnie realizowanych jest kilkanaście programów skierowanych przede wszystkim do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Kadra specjalistów:

Ewelina Dąbrowska - Miś

20191210_142040-216x300

Beata Dyrda

20191216_100656-194x300

Błażej Piątkowski

Zapewniamy nastęujące formy wsparcia :

Zajęcia terapeutyczne – połączone z usługami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi

Zajęcia terapeutyczne polegają na  usprawnianiu psychicznym
i fizycznym  oraz zwiększaniu samodzielności beneficjentów. Celem terapii jest poprawa koncentracji i koordynacji wzrokowo-słuchowej, nawiązanie lub poprawa komunikacji osób niepełnosprawnych oraz wielozmysłowy rozwój, co pozytywnie wpływa na jakość funkcjonowania beneficjentów w życiu społeczny. Terapia oparta na różnych metodach, dostosowanych do stanu i możliwości psychofizycznych beneficjentów.   

Jednocześnie z prowadzoną terapią beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych  (m.in. w zakresie zaspokajania potrzeb fizjologicznych).

Zajęcia usprawniające
i wspierające ruchowo (rehabilitacja)

Zajęcia usprawniające i wspierająco ruchowo mają na celu: kontynuowanie rehabilitacji fizycznej rozpoczętej w OREW dla beneficjentów, poprawienie sprawności fizycznej, niwelowanie braków i ich kompensacja, obniżenie stresu i lęku, zachowania optymistycznego nastroju. Stosowane są metody takie jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy.

Zajęcia z zakresu samodzielnego funkcjonowania

Zajęcia nauki samodzielnego funkcjonowania mają na celu wsparcie działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Polegają one na wdrażaniu beneficjentów do samodzielnego  wykonywania czynności dnia codziennego tj.: przygotowanie i spożywanie posiłku, ubieranie się, mycie zębów, prasowanie, nauka dokonywania zakupów podczas wyjścia z terapeutą do sklepu, itp.

Indywidualna pomoc psychologiczna

Beneficjenci projektu otrzymują wsparcie psychologiczne, mające na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia będą mogli pracować nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniu funkcjonowania w kontaktach międzyludzkich.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status