Cyberoko

Czym jest cyberoko? (C-eye)

Cyber-oko jest pierwszym na świecie systemem integrującym pomiary medyczne i komputerowe techniki interakcji człowiek-komputer, pozwalającym na zwiększenie trafności diagnoz i prowadzenie systematycznej rehabilitacji pacjentów w śpiączce i nie tylko. Jednym z elementów systemu C-Eye jest interfejs wzrokowy umożliwiający komunikację z pacjentem sparaliżowanym, pozornie pozbawionym możliwości porozumiewania się.

Bezcenna komunikacja z bliską osobą poprzez komunikat tekstowy lub piktogramy (poprawa komunikacji z otoczeniem)

Poprawa stanu emocjonalnego i psychicznego rodziny, jak i pacjenta

skupienie uwagi

Korzyści pracy z C-eye:

Stymulowanie mózgu: tworzenie nowych połączeń neuronalnych, poprawa plastyczności mózgu, „odblokowanie” mowy dzięki emitowanym przez system impulsom,

Wzrost jakości życia poprzez możliwość komunikacji i rozrywkę w formie muzyki, quizów czy możliwość czytania tekstów

Wzrost motywacji do rehabilitacji

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status