Hydroterapia

Czym jest hydroterapia?

Jak sama nazwa wskazuje, hydroterapia to forma leczenia, w której głównym elementem jest kontakt z wodą. Hydroterapia nazywana jest także akwaterapią lub wodolecznictwem. Woda to substancja, której nadzwyczajne, uzdrawiające i kojące właściwości znali już starożytni.

W skład hydroterapii wchodzą m.in.:

  • Hydromasaż – jest to rodzaj masażu podwodnego, polegający na zanurzeniu się w wannie przypominającej jacuzzi, oraz ,,wyrzucaniu’’ wody z dysz pod silnym ciśnieniem na odpowiednie partie ciała. Masowane są przede wszystkim plecy, kark, nogi. Stosowany jest m. in. W schorzeniach układu krążenia, oddechowego, nerwowego
  • Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych – jest to masaż przeprowadzany na kończynach górnych lub dolnych w specjalnych wanienkach, które różnią się od siebie kształtem oraz głębokością. Zabieg trwa 15 minut, a woda wirująca powoduje m.in. działanie przeciwobrzękowe, przeciwbólowe, rozluźnienie mięśniowe.

Hydroterapia ma rozległy i na ogół korzystny wpływ na organizm człowieka. Odbierane przez kontaktoreceptory bodźce są przenoszone do ośrodkowego układu nerwowego, przez co działają na cały system.

Obserwuje się znaczną poprawę koordynacji nerwowo-mięśniowej, związanej z rozluźnieniem mięśni w wyniku działania czynnika odciążającego i pozornej utraty ciała. Odciążenie, jakie uzyskuje się przez zanurzenie ciała w wodzie, stwarza najlepsze warunki do reedukacji mięśni. Wysiłek konieczny do wykonania ruchu w wodzie zmniejsza się do 1/10 siły, jaka jest potrzebna do wykonania ruchów poza wodą, pozorna bowiem utrata ciężaru ciała po zanurzeniu go w wodzie wynosi ok. 9/10 jego wagi.

Mięśnie słabe, często występujące u dzieci niepełnosprawnych, przy pełnym skurczu z łatwością zatem uzyskają w wodzie efekt ruchowy. Poza tym, mięśnie słabe wykonując ruch w wodzie ćwiczą z oporem, co prowadzi do wzmocnienia ich siły. Ta łatwość osiągania ruchu w wodzie przy słabej sile mięśni, jest również dodatnim bodźcem dla dziecka, mobilizuje i pobudza do czynnej współpracy przy usprawnianiu. 

Odciążenie i rozluźnienie, które uzyskujemy w ciepłej wodzie, wpływa nie tylko na łatwość i płynność ruchu, ale również zmniejsza bolesność, jaka może mu towarzyszyć. Wykorzystuje się zatem te cechy ćwiczeń w wodzie do zwiększenia zakresu ruchów w stawach. Wszelkiego rodzaju ograniczenia ruchów w stawach najłatwiej poddają się treningowi prowadzonemu w środowisku wodnym, sprzyja temu również lepsza orientacja przestrzenna poszczególnych części ciała względem siebie.

Przez wzmożone oddziaływanie bodźców uzyskuje się rozluźnienie napięcia mięśniowego. Czynnik termiczny powoduje obniżenie pobudliwości układu nerwowego, co może objawiać się zmniejszeniem odczuć bólowych podczas wykonywania ćwiczeń. Woda ciepła korzystnie wpływa także w przypadkach zahamowania wzrostu kończyny, najczęściej występującym u dzieci z porażeniami lub niedowładami wiotkimi mięśni, przez przekrwienie może wpłynąć na wzrost kończyny. Wpływ wody na zmniejszenie napięcia mięśni szczególnie wskazany jest w porażeniach spastycznych. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status