Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

WWRD W OREW

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Dla kogo jest WWRD?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

  • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
  • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
  • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • niepełnosprawność umysłowa,
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
  • opóźnienie rozwoju mowy,
  • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
  • ogólne spowolnienie rozwoju.

Kontakt

Godziny otwarcia

Lokalizacja

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status