Niepubliczne Przedszkole Specjalne

„Tęczowy Świat” w Świdnicy

Przedszkole Specjalne „Tęczowy Świat” w Świdnicy obejmuje pomocą terapeutyczno-edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci z diagnozą sprzężonej niepełnosprawności oraz ze spektrum autyzmu.

Wiemy jak istotne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Staramy się pomagać nie tylko naszym podopiecznym, ale również ich rodzicom . Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka. Korzystając z doświadczenia i wiedzy terapeutów i specjalistów rodzice mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc. Zdajemy sobie sprawę, że tylko zintegrowane działania środowiska rodzinnego i przedszkolnego są gwarantem sukcesu dziecka. Dlatego nadrzędnym celem naszej działalności jest udostępnienie kompleksowej pomocy w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.

Odwiedz Facebook

Ramowy plan dnia

PSONI Koło w Świdnicy

Wczesne objęcie dziecka wielospecjalistyczną pomocą znacznie zwiększa jego szanse na jak najlepszy rozwój.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status